Fatura Basımı

Fatura Nedir ?

Fatura Basımı için Ankara’da Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar yetkilidir. Fatura basımı isteğe bağlı olarak istenilen ölçülerde yapılabilir. Genellikle, Büyük boy fatura ebatı 20×28 cm, ufak boy fatura ebatı 20×14 cm dir kopya sayısı müşteri isteğine göre 2*3*4 olabilir.

Fatura’da Maliye Bakanlığının belirttiği bazı şartlar dışında renkler ve yerleşimde taleplerinize göre değişiklikler yapılabilir.

Fatura Basımında Gerekli Evraklar :Şirketler için       ;Vergi Levhası, Tic. Gazetesi, imza sirküleri, şirket müd. kimlik fotokopisi, KaşeŞahıs Firmalar için  ;Vergi Levhası, kimlik fotokopisi, Son yatan taahhuk fişi, Kaşe

* İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura Basımı için Ankarada Maliye ile Anlaşmalı Matbaalar Yetkilidir. İrsaliye Ve faturalar ayrı ayrı kullanılabildiği gibi tercih edilmesi halinde her ikisinin bir araya gelmiş hali şekli olan ‘ İrsaliyeli Fatura ‘ olarak da kullanılabilir.  İrsaliyeli Fatura En az 1 Asıl 2 Kopya olarak düzenlenir, istenmesi halinde nüsha sayısı çoğaltılabilir. İrsaliyeli fatura basımı Maliye Bakanlığının anlaşma yapmış olduğu Anlaşmalı Matbaalarda basılabilir. Bu faturayı kullanan mükellefler için Fatura yada irsaliyeyi ayrı ayrı bulundurma zorunluğu yoktur.


* Sevk İrsaliyesi

Malın bir yerden bir yere sevki sırasında fatura olsun yada olmasın bulundurulması zorunlu bir belgedir.

Satıcı sattığı malın sevkini gerçekleştirmesi halinde mala ait sevk irsaliyesini yanında bulundurmak zorundadır.

Sevk irsaliyesi iki türdür

1) Maliye ile anlaşmalı Matbaalarda Maliye bakanlığının mührünü ve seri sıra numaralarını izleyen hali.

2) Noter tarafından tastik edilmiş ve her sayfası numaralandırılmış halidir. Sevk irsaliyesi en az 1 Asıl 3 Nüsha dan oluşur, isteğe baglı olarak sayfa sayısı arttırılabilir. Maliye ile anlaşmalı matbaalarda düzenlenmiş olan sevk irsaliyesinin üst sol köşesinde firma başlığı, adresi, vergi numarası ve telefonları yer alır. Sağ üst köşede Seri/Sıra Numaraları ve sayfanın diğer bölümünde çizelge içerisinde acıklama ve malın tanıtımı yer almaktadır.