İrsaliyeli Fatura

1. İrsaliyeli fatura tanımı: İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir.

Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.

2. İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler: 
– İrsaliyeli fatura ibaresi,
– Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
– İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergidairesi ve hesap numarası,
– Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
– Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsavergi dairesi ve hesap numarası,
– İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
– İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
– İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

3. Sevk irsaliyesi dodurulurken dikkat edilmesi gerekenler:
– Mükellefler faaliyetleri ile ilgili olarak irsaliyeli fatura kullanmalarının yanı sıra, fatura ve sevk irsaliyesini ayrı ayrı kullanabilirler.
– Mükellefler, irsaliyeli faturayı en az üç örnek olarak düzenleyeceklerdir. Biri asıl olmak üzere iki örneğini müşteriye vereceklerdir. En az üç suret düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Related posts